Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej w m. Szynwałd 79/3, 86-320 Łasin nr KW TO1U/00025691/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska na podstawie art. 953 § 1 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 10:30 w sali nr 11 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w m. Szynwałd 79/3, 86-320 Łasin - lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem wynoszącym 2999/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali (KW nr TO1U/00023063/7).

Czytaj więcej...