Właściwość miejscowa

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 771) w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

 

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 u.k.s.).

 

Ponadto Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu Alicja Sokołowska jest właściwa do prowadzenia egzekucji w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Grudziądzu, tj.:

 

Miasto:

 • 86-300 Grudziądz

 

Gmina:

 • 86-300 Grudziądz
 • 86-320 Łasin
 • 86-330 Gruta
 • 86-318 Rogóźno
 • 86-341 Świecie nad Osą

 

Miejscowości:

 • Annowo
 • Białobłoty
 • Białochowo
 • Białe Błota
 • Biały Bór
 • Bogdanki
 • Boguszewo
 • Brankówka
 • Budy
 • Bukowiec
 • Bursztynowo
 • Dąbrówka Królewska
 • Dusocin
 • Gać
 • Goczałki
 • Gogolin
 • Gołębiewko
 • Grabowiec
 • Gruta
 • Gubiny
 • Huta Strzelce
 • Jakubkowo
 • Jamy
 • Jankowice
 • Jasiewo
 • Karolewo
 • Kitnowo
 • Kitnówko
 • Kłódka
 • Kobylanka
 • Kozłowo
 • Leśniewo
 • Linowo
 • Lisie Kąty
 • Lisnowo
 • Lisnówko
 • Lniska
 • Marusza
 • Małe Lniska
 • Mały Rudnik
 • Mały Wełcz
 • Mełno
 • Mędrzyce
 • Mokre
 • Nicwałd
 • Nogat
 • Nowa Wieś
 • Nowe Błonowo
 • Nowe Jankowice
 • Nowe Mosty
 • Nowy Młyn
 • Okonin
 • Orle
 • Owczarki
 • Parski
 • Partęczyny
 • Pastwiska
 • Piaski
 • Pieńki Królewskie
 • Plemięta
 • Plesewo
 • Pokrzywno
 • Przesławice
 • Rogóźno
 • Rogóźno Zamek
 • Rozgarty
 • Ruda
 • Rychnowo
 • Salno
 • Skarszewy
 • Skurgwy
 • Słup
 • Słup Młyn
 • Sosnówka
 • Stare Błonowo
 • Stary Folwark
 • Szarnoś
 • Szczepanki
 • Szembruk
 • Szembruczek
 • Szonowo Szlacheckie
 • Sztynwag
 • Szynwałd
 • Szynych
 • Świerkocin
 • Święte
 • Turznice
 • Wałdowo Szlacheckie
 • Węgrowo
 • Widlice
 • Wielki Wełcz
 • Wielkie Lniska
 • Wiktorowo
 • Wybudowanie Łasińskie
 • Wydrzno
 • Zakurzewo
 • Zarośle
 • Zawda
 • Zawdzka Wola